T    A    N    D    A    R    T    S    E    N    P    R    A    K    T    I    J    K

tandartsenpraktijk Apeldoorn
Uitvoering van Ipenburg Utrecht
Ontwerp, technsiche uitwerking en bouwbegeleiding Hans Huitinck 1995