O N T W E R P    B A D K A M E R    P A R T I C U L I E R

Het ontwerpen en realiseren van 2 badkamers voor particulieren
in appartementencomplex in monumentaal pakuis te Rotterdam

Ontwerp Hans Huitinck 2015