A    R    T    S    E    N    P    R    A    K    T    I    J    K

Meubilair artsenpraktijk
Uitvoering MAAQ
Ontwerp, technische uitwerking en bouwbegeleiding Studio Hans Huitinck 2009